Bağış Politikası Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.”BAĞIŞÇI” ;
Ad Soyad:
Adres:
Eposta:
Tel:
B.”VAKIF” ;
Ünvanı: ……..
Adres: …………
E-posta: ………
Tel: ……

2.KONU

İşbu Sözleşme, Bağışçı’nın, VAKFA ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bağış yapmasını ve bunun karşılığında kendisine ücretsiz olarak ……. İsimli kitabın gönderilmesine ilişkin  tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Bağışçı vakfa internet sitesi üzerinden bağış yaptığında kendisine …. İsimli kitap hediye olarak gönderilecektir.

3.2. BAĞIŞÇI, VAKFA ait internet sitesinde sözleşme konusu HUSUSA İLİŞKİN ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. BAĞIŞÇI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle BAĞIŞ BEDELİNİN  ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,VAKFIN sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. BAĞIŞÇI, BAĞIŞÇI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda bağış bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından vakfa ödenmemesi halinde, bağışçı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri vakfa ait olacak şekilde vakfa iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. VAKFIN, BAĞIŞÇI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla BAĞIŞÇIYA ulaşma hakkı bulunmaktadır. BAĞIŞÇI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini  kabul ve beyan etmektedir.

3.6. BAĞIŞÇI, VAKFA ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, VAKFIN bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları,VAKFIN ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.7. BAĞIŞÇI, VAKFA ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran BAĞIŞÇIYI bağlayacaktır.

3.8.BAĞIŞÇI ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini BAĞIŞÇI’DAN talep edebilir ve her koşulda BAĞIŞÇININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, BAĞIŞÇI , borcun gecikmeli ifasından dolayı VAKFIN uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. YÜRÜRLÜK

BAĞIŞÇI, Site üzerinden YAPTIĞI BAĞIŞ ÖDEMESİYLE işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

BAĞIŞÇI                                                                                VAKIF

 

  Tarihte önemli bir kültür ve eğitim şehri olan Bitlis son yüzyıl başından itibaren yaşanan savaşlar, istikrarsızlıklar ve halen devam eden göçlerle nüfusunun önemli bir bölümünü, kültürel ve iktisadi canlılığını yitirmiştir.

  Adres

  Haseki Sultan mah. Cevdetpaşa Cad. No.77-85 Fındıkzade/Fatih/İSTANBUL

  Telefon

  +90 (212) 635 35 13
  +90 (212) 587 35 15
  +90 (212) 635 11 17

  EMAIL

  istanbul@betav.org.tr

  Cart