Hakkında

Hakkında

Tarihte önemli bir kültür ve eğitim şehri olan Bitlis son yüzyıl başından itibaren yaşanan savaşlar, istikrarsızlıklar ve halen devam eden göçlerle nüfusunun önemli bir bölümünü, kültürel ve iktisadi canlılığını yitirmiştir. Cumhuriyet tarihi süresinde şehir, ülkenin kalkınma ve eğitim alma imkânlarından yararlanmada büyük eşitsizlikler  yaşamıştır. Şehrin bu gerçekleriyle karşı karşıya kalmış, var olmak, gelişmek için mücadele etmiş ve başarılı olmuş Bitlis’li aydınlar ve iş adamları, şehrin idarecileriyle birlikte 1987 yılında gençlere gelecek umudu kazandırmak, eğitim ve gelişme imkanları sağlamak için  bir Vakıf kurmaya karar verdiler.

Vakıf kurucuları, eğitim düzeyini yükseltmenin en önemli mesele olduğu inancıyla, öncelikli olarak, eğitim alma imkanı  olmayan, istekli ve yetenekli gençlere destek vermek, şehirde okulların sayısını kalitesini iyileştirmek amacında birleştiler.

Bugün çeyrek asrı geride bırakan Vakıf, ülkenin her yöresinde yaşayan Bitlis’lilerin, bağışlarıyla desteklediği ve sahiplendikleri bir ortak değeri olmuştur.

Amaç

 • Vakfın ana amacı, ülkenin her yerinde üniversite ve yüksek okullara girme hakkını kazanan, ancak öğrenim yapma olanağından maddi yönden yoksun bulunan Bitlis’li öğrencilere burs desteği vermektir.
 • Vakıf’ın bir diğer amacı, Bitlis’te eğitim hizmetlerinin sayısını ve niteliğini artırmak için her seviyede okul, spor tesisi, üniversite, yurt kurulmasını sağlamaktır.
 •  Vakıf eğitimin yanı sıra Bitlis’in tarihî ve kültürel eserlerini, değerlerini ülke içinde ve dışında tanıtmayı da amaç edinmiştir. Bu değerlerin ortaya çıkarılması, korunması ve tanıtılması için öncülük yapmaktadır.
 •  Vakıf, bu amaçlar doğrultusunda çalışmak, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmak için toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenlemek , yayınlar yapmak görevini üstlenmiştir.

  Tarihte önemli bir kültür ve eğitim şehri olan Bitlis son yüzyıl başından itibaren yaşanan savaşlar, istikrarsızlıklar ve halen devam eden göçlerle nüfusunun önemli bir bölümünü, kültürel ve iktisadi canlılığını yitirmiştir.

  Adres

  Haseki Sultan mah. Cevdetpaşa Cad. No.77-85 Fındıkzade/Fatih/İSTANBUL

  Telefon

  +90 (212) 635 35 13
  +90 (212) 587 35 15
  +90 (212) 635 11 17

  EMAIL

  istanbul@betav.org.tr

  Cart